Tietosuojaseloste

Päivämäärä: [27.5.2023]

1. Rekisterinpitäjä

Studio Reynier Gomez Y-tunnus: 2722932-3
Osoite: Brahenkatu 12, 20100 Turku
Puhelin: 040 961 5022

2. Rekisterin nimi

Studio Reynier Gomezin asiakasrekisteri

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on ylläpitää ja hallinnoida Studio Reynier Gomezin
asiakasrekisteriä, jonka avulla voimme tarjota asiakkaillemme parempaa palvelua ja viestintää. Henkilötietoja käsitellään asiakassuhteiden hoitamiseen, tilausten käsittelyyn, palveluiden toimittamiseen, laskutukseen sekä markkinointiviestintään. Käsittelyn oikeusperustana on sopimus, suostumus ja lakisääteiset velvoitteet.

4. Kerätyt henkilötiedot

Studio Reynier Gomez voi kerätä ja käsitellä seuraavia henkilötietoja:

  • Nimi
  • Yhteystiedot (esim. osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite)
  • Asiakastiedot (esim. tilaushistoria, tilaustiedot)
  • Mahdolliset lisätiedot, jotka asiakas antaa vapaaehtoisesti (esim. erityistoiveet)

5. Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään vain niin kauan kuin on tarpeellista tietosuojaselosteessa määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi tai sovellettavien lakien ja määräysten noudattamiseksi. Henkilötietoja säilytetään yleensä niin kauan kuin asiakassuhde on voimassa, ellei lainsäädäntö edellytä pidempää säilytysaikaa tai muuta perustetta henkilötietojen säilyttämiselle ole olemassa.

6. Henkilötietojen luovutus

Studio Reynier Gomez ei luovuta henkilötietoja kolmansille osapuolille ilman asianmukaista
oikeusperustetta, paitsi tilanteissa, joissa se on tarpeen palveluiden toimittamiseksi (esim.
lähettämistä varten) tai lakisääteisten velvoitteiden täyttämiseksi.

7. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Studio Reynier Gomez ei siirrä henkilötietoja EU:n tai Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolelle, ellei siihen ole asianmukaista oikeusperustetta tai toteuteta asianmukaisia tietosuojamekanismeja.

8. Tietosuojan turvaaminen

Studio Reynier Gomez toteuttaa asianmukaisia tietoturvatoimenpiteitä suojatakseen kerättyjä henkilötietoja. Käytämme asianmukaisia teknisiä ja organisatorisia toimenpiteitä varmistaaksemme henkilötietojen luottamuksellisuuden, eheyden ja saatavuuden

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyillä henkilöillä on tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet omien henkilötietojensa osalta. Rekisteröidyllä on oikeus pyytää pääsyä omiin henkilötietoihinsa, oikeus pyytää tietojen oikaisemista tai poistamista sekä oikeus vastustaa tai rajoittaa tietojen käsittelyä tietyissä tilanteissa. Rekisteröidyn oikeuksien käyttämiseksi tulee ottaa yhteyttä alla mainittuun yhteystietoon.

10. Evästeet ja verkkopalveluiden seuranta

Studio Reynier Gomez voi käyttää evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita verkkopalveluidensa toiminnan ja käyttäjäkokemuksen parantamiseksi. Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka tallentuvat käyttäjän laitteelle. Evästeiden avulla voidaan kerätä tietoja esimerkiksi käyttäjän selaushistoriasta tai asetuksista. Evästeiden käyttöä koskevat mahdolliset suostumukset voi hallita selaimen asetuksista.

11. Yhteydenotot ja lisätiedot

Mikäli sinulla on kysyttävää tästä tietosuojaselosteesta, henkilötietojesi käsittelystä tai haluat
käyttää rekisteröidyn oikeuksiasi, voit ottaa yhteyttä Studio Reynier Gomezin yhteyshenkilöön:

Yhteyshenkilö: Reynier Gómez Bisset Sähköposti: [studioreyniergomez@gmail.com] Puhelin: 040 961 5022

12. Muutokset tietosuojaselosteeseen

Studio Reynier Gomez voi päivittää tätä tietosuojaselostetta aika ajoin. Suosittelemme tarkistamaan selosteen säännöllisesti, jotta olet tietoinen mahdollisista muutoksista. Olennaisista muutoksista ilmoitetaan asianmukaisesti.